Polaris USŁUGI GEODEZYJNE
DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH

OFERTA USŁUG 


KONTAKT 

 

 

 

 

POMIARY SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWE

 • opracowywanie map do celów projektowych
 • wytyczenia budynków, budowli, uzbrojenia podziemnego
 • pomiary powykonawcze (inwentaryzacje) budynków, budowli, uzbrojenia podziemnego
 • pełna geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
 • wznowienia punktów granicznych
 • podziały działek
 • obmiary lokali mieszkalnych i użytkowych

 • Wszystkie pomiary wykonujemy także na obszarach zamkniętych
  np. tereny kolejowe PKP i wojskowe.

OPRACOWANIA NUMERYCZNE

 • mapy w formatach wyjściowych DWG, DXF, DGN i inne do uzgodnienia
 • model terenu DTM (3D)
 • redakcja i korekta map, dostosowywanie do konkretnych potrzeb użytkownika

 • Mapy opracowujemy w wyniku pomiaru własnego lub na podstawie
  przekazanych materiałów (skany, współrzędne, pliki numeryczne).

PROJEKTY

  Współpracujemy z pracowniami projektowymi z zakresu budynków mieszkalnych i użytkowych oraz sieci uzbrojenia podziemnego (wszystkie branże).
Internetowa Baza Firm Business Navigator © 2011  POLARIS Geodezja

Poczta